در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد مطرح شد؛

ارز چند نرخی، عامل اصلی مشکلات است

کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با حضور اعضای کمیسیون در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، در این جلسه در خصوص ارز چند نرخی...

در ستاد بهره‌وری آب استان یزد مطرح شد؛

بهره‌وری با برآورد نرخ واقعی و تعیین استاندارد مصرف آب در دستور کار باشد

ستاد بهره‌وری آب با حضور اعضا در اتاق بازرگانی یزد تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، جلسه ستاد بهره‌وری آب باهدف بررسی راهکارها در خصوص بهره‌وری آب در صنعت و ...

اخبار و اطلاعیه

کمیسیون های اتاق بازرگانی یزد

کمیسیون های ده گانه اتاق که متشکل از خبرگان صنعت، و معدن و تجارت یزد هستند با تشکیل اتاق های فکر و اندیشه، ایده پردازی می کنند و با همفکری و مشورت دهی به تصمیم گیری های نهاد کمک می کنند.

تجارت استان یزد در نگاه آمار

کارآفرینان و تجار یزدی در طول تاریخ افتخارات زیادی کسب کرده اند. اینک برای ساخت ایران قوی هم دوش سایر مردم می کوشیم تا با برقراری و استحکام روابط صحیح و سازنده انسانی، ابتدا مرکزی برای رشد و شکوفایی استان باشیم و برای سربلندی ایران را به نظاره بنیشیم.

50
مجوز صادرات
اعطای ۵۰ مجوز صادرات به بازرگانان
60
مجوز واردات
اعطای مجوز صادرات به صنعتگران بخش خصوصی
32
شرایط کسب مجوز
اتاق یزد شرایط دریافت کسب مجوز را برای صنعتگران تا حد ممکن فراهم نموده است.
20
ثبت مالکیت
تعداد اخذ اعتبارات در دوره دوازدهم با توجه به سیاست های اتخاذی مورد افزایش یافته...
124
اخذ اعتبارات
تعداد اخذ اعتبارات در دوره دوازدهم با توجه به سیاست های اتخاذی مورد افزایش یافته...
58
حمایت از سرمایه گذاران
اتاق بازرگانی یزد حامی سرمایه گذاران خرد و علاقه مندان به تجارت بوده است.
7
رسیدگی به شکایات
خوشبختانه اتاق دوازدهم کمترین شکایت صنعتگران را در پی داشته و به همه آنها رسیدگی...
30
سهولت پرداخت مالیات
بدون شرح
13
ثبت برند
برندهای مختلف یزدی هم اکنون در سطح کشور و جهان شناخته شده هستند.
4500
بیمه صنعتگران
ارائه بیمه تامین اجتماعی برای صنعتگران

سامانه های اقتصادی استان

سهولت در دسترسی تجار و بازرگانان به سامانه های متعدد اقتصادی و صنعتی کشور