دبیرخانه مجازی

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با هدف تسهیل و تسریع در ارتباط با اعضای خود، اطلاع رسانی و دسترسی عمومی به اطلاعات، دبیرخانه مجازی را در سایت اتاق یزد ایجاد کرده است.

اعضای محترم اتاق میتوانند برای مکاتبات خود با اتاق از این روش اقدام کنند.

برای دسترسی به دبیرخانه مجازی، اعضا می بایست در سایت ثبت نام و پس از ورود به پیشخوان کاربری خود، از منوی دبیرخانه به دبیرخانه مجازی دسترسی پیدا کنند.

در این دبیرخانه علاوه بر دریافت نامه های ارسالی اتاق بازرگانی یزد، امکان ارسال نامه به صورت الکترونیک به دبیرخانه اتاق بازرگانی یزد میسر می باشد.

 

لینک عضویت و یا ورود به پیشخوان کاربری

 

برای پاسخگویی و مشاوره تلفنی می توانید ۰٣۵٣٧٢۴۵۴٩١  داخلی 211 ( آقای زارع، روابط عمومی ) تماس بگیرید.