مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 75| 17 آذر 1401

12 دی, 1402 ۱۲:۲۲

پیش از دستور

–  سخنان ریاست اتاق

دستور جلسه:

–  راه اندازی مرکز مهارت افزایی و توسعه سرمایه انسانی استان یزد

–  بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–  بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد: ضمن عرض خیرمقدم به حاضران در این جلسه، در توضیح لزوم برگزاری این جلسه فوق العاده اظهار داشت: این جلسه در ادامه جلسه پیشین این شورا که به شتابدهنده ها اختصاص داده شده بود و در ارتباط با راه اندازی مرکز مهارت افزایی و توسعه سرمایه انسانی، تشکیل شده است.

محمدرضا قمی توانمندسازی نیروی انسانی جهت پیشبرد اهداف صنعت در استان و در کشور را موضوعی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: هدف این طرح نیز رفع نیازهای صنعت در رشته های مختلف است که توجه ویژه ای را می طلبد و در همین راستا باید اقدامات آموزشی مناسب برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در نظام آموزشی دیده شود.

وی موضوع تعهد و یا احساس تعلق به محیط کار را از ضروریات تربیت نیرو دانست و بیان داشت: “ارزش کار” مفهومی جدی است که باید به دانشجویان آموخته شود زیرا در نهایت هدف این است که دانشجو به عنوان نیروی انسانی وارد محیط کار شود و این نکته حائز اهمیت است که قبل از هر چیز در دانشجو و نیروی انسانی این انگیزه ایجاد و احساس تعلق خاطر به محیط کار آموزش داده شود زیرا یکی از اساسی ترین مشکلات تولید کنندگان عدم مانایی نیروی انسانی است. فرد محل کار را متعلق به خود نمی داند در حالی که باید بداند اگر چراغی روشن است صرفا به سود کارفرما نبوده و سود وی نیز در همین راستا تعریف می شود؛ این موضوع بسیار حیاتی است و باید در کنار آموزش های تخصصی به این مورد نیز به صورت ویژه پرداخته شود. حتي اگر نيروي انساني جزو بهترينمتخصص ها باشد بايد انگيزه کار کردن و احساس تعلق را در وی ایجاد کرد اما امروز اوضاع به گونه ای است که فرد با وجود تامین بحث مالی نیز از محیط کار خود فراری است.

قمي در نهایت متذکر شد: براي تقويت نيروي انساني،دانشجويان در ابعاد متفاوت نياز به آموزش و تقويتمهارت دارند و درخواستم از مرکز مهارت افزایی و توسعه سرمایه انسانی اين است كه پس از انتخابدانشجويان و سايز ملزومات بخش خصوصي را نيز درجريان قرار دهد تا بتوان در اين حوزه و تطابق آموزشبا نيازهای صنعت ياري برسانيم.

پیوست های صورت جلسه