مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد |جلسه 72| 29 شهریور 1401

12 دی, 1402 ۱۲:۱۱

پیش از دستور

–  سخنان ریاست اتاق

دستور جلسه:

–  بررسی عدم اجرای تبصره 1 ماده 18 قانون بخش تعاون سال 1350 و مواد 65 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم

–  بررسی عدم پرداخت چهار در هزار سود سالانه تعاونی ها به اتاق تعاون

–   بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–   بیانات ریاست محترم شورا

خارج از دستور :

–   بررسی عدم تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه و عمران در شهرستانهای استان

پیش از دستور:

محمدرضا قمی، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: در آغاز جلسه ضمن توصیه به مسئولین جهت اجرای درست قوانین در برخی شرایط حساس، اظهار داشت: در برخی موارد اعمالی صورت می گیرد که به روحیه جامعه آسیب وارد شده و به تبع آن بخش های مورد تاکید استان از جمله گردشگری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، با توجه به تاکید استان به بحث گردشگری اگر به جامعه هجمه ای وارد شود انعکاس مناسبی نخواهد داشت هرچند مسئولان استان نهایت انصاف در رفتار را رعایت می کنند اما بخش بازرگانی و روابط بین الملل که جذب گردشگر نیز جزو آن است باید از شرایط اجتماعی خوب داخلی برخوردار باشند تا به این مهم خدشه ای وارد نشود.
محمدرضا قمی خاطرنشان کرد: در مجموع با توجه به سياست هاي دولت سيزدهم، ٢٢ برنامه در سطح كلان و در اتاق ايران در حال پیگیری است، که طبق این برنامه ها برای هر کشور هدف، طرحی تدوین شده و اتاق مشخصی برای فعالیت در این حوزه خاص انتخاب خواهد شد و اکنون چون این طرح ها به تایید نهایی نرسیده است منتشر نمی شود. بحث تجارت بین الملل مهم است و تا کنون سعی شده است تا اتفاقات بهتری در این حوزه رخ دهد، بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کرده و در این راستا نتایج قابل لمسی ارائه خواهد کرد.

پیوست های صورت جلسه