درباره کمیسیون

کمیسیون صنعت در دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد تشکیل و متشکل  از خبرگان صنعت در یزد و با تشکیل اتاق های فکر و اندیشه، ایده پردازی می کنند و با همفکری و مشورت دهی به تصمیم گیری های نهاد کمک می کنند.

صنعتگران و تولیدکنندگان میتوانند نظرات و چالش های خودرا از طریق فرم ارسال نظرات در پایین صفحه برای بررسی به کمیسیون اعلام نمایند.

صورتجلسه و گزارش

صورتجلسات و گزارش های کمیسیون در زیر لیست شده است. شما با مراجعه به هریک می توانید از اخرین مصوبات و تغییرات این گروه مطلع شوید.