تاریخ انتشار: ۵ دی, ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۶ کد خبر: 2439
دستاوردهای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد:

تحقق مصوبه شورای گفت وگوی استان یزد؛ اصلاح سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی

یکی از دستاوردهای شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد محقق شد و سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی اصلاح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد در راستای پایش فصلی مصوبات شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد و مکاتبات دبیرخانه این شورا با دستگاه­های متولی اجرای مصوبات، مصوبه هشتادودومین نشست این شورا مبنی بر اینکه «با توجه به هدف بخشنامه ی بانک مرکزی در جهت جلوگیری از ثبت درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز، مسدودسازی 5 درصد در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست کفایت کرده و نیازی به افزایش این مبلغ در مراحل بعدی نمی باشد.» مورد بررسی قرار گرفت.

طبق نامه شماره 317410/01/3500/1402/ص مورخ 23/09/1402 کمیسیون هماهنگی بانک­های استان یزد و نامه شماره 214115/02 مورخ 05/09/1402 بانک مرکزی این مصوبه  محقق شده و سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی اصلاح شده است.

مطابق این اصلاحیه میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای تولیدی در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری حذف گردید و در تمدید اول به 5 درصد کاهش یافت و طبق جدول برای تمدیدهای بعدی نرخ های جدید اعلام شد.

 

فایل های پیوست

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.