گزارش عملکرد اتاق دوازدهم بازرگانی استان یزد

در زیر گزارش آماری از عملکرد اتاق در دوره دوازده خود را مطلاحظه می فرمایید. ما با تکیه بر سه اصل صداقت، شفاف سازی و پیشبرد صنعت شهر عزیزمان این آمار و ارقام را ارئه داده ایم.

50
مجوز صادرات
اعطای ۵۰ مجوز صادرات به بازرگانان
60
مجوز واردات
اعطای مجوز صادرات به صنعتگران بخش خصوصی
32
شرایط کسب مجوز
اتاق یزد شرایط دریافت کسب مجوز را برای صنعتگران تا حد ممکن فراهم نموده است.
20
ثبت مالکیت
تعداد اخذ اعتبارات در دوره دوازدهم با توجه به سیاست های اتخاذی مورد افزایش یافته...
124
اخذ اعتبارات
تعداد اخذ اعتبارات در دوره دوازدهم با توجه به سیاست های اتخاذی مورد افزایش یافته...
58
حمایت از سرمایه گذاران
اتاق بازرگانی یزد حامی سرمایه گذاران خرد و علاقه مندان به تجارت بوده است.
7
رسیدگی به شکایات
خوشبختانه اتاق دوازدهم کمترین شکایت صنعتگران را در پی داشته و به همه آنها رسیدگی...
30
سهولت پرداخت مالیات
بدون شرح
13
ثبت برند
برندهای مختلف یزدی هم اکنون در سطح کشور و جهان شناخته شده هستند.
4500
بیمه صنعتگران
ارائه بیمه تامین اجتماعی برای صنعتگران
110
مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت کارگاه های تولیدی صنایع مختلف
20
راه اندازی استارتاپ
راه اندازی کسب و کارهای کوچک و خرد
3
ورشکستگی و پرداخت دیون
خوشبختانه اتاق دوازدهم کمترین میزان ورشکستی را تجربه نمود.