مدارک لازم برای تمدید کارت عضویت اشخاص حقوقی

– کپی آگهی های تغییرات از هر نظر

٢- درخواست تمدید عضویت(در سربرگ شرکت به همراه مهرشرکت و امضا مدیر عامل)

٣- اصل کارت عضویت

۴- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل در صورت تغییر مدیر عامل

۵- کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل در صورت تغییر مدیر عامل

بخش مالی(مبالغ واریزی):

مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند الف و ب)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.