گواهی مبداء

گواهی مبداء سند مشخص کننده مبدا کالا است که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد، ارتباط کالای موضوع گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می کند.

کشور مبدا بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند، کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

خریدار که فرسنگ ها با فروشنده فاصله دارد، هر گاه در مورد ” کشور مبداء ” و کیفیت و مشخصات کالا بخواهد اطمینان حاصل کند، ترجیحاً به گواهی مبداء که تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی که حاکم بر تعیین مبداء صحیح کالا است و توسط اشخاص ذی صلاح صادر و تصدیق می شود، بیش از هر چیزی بها می دهد.

همچنین مقامات کشور مقصد نظیر بانک ها، وزارتخانه های صنعتی، کشاورزی، بهداری، دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره هر کدام می توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر، ارائه گواهی مبداء را خواستار شوند. در این میان طبق معمول و بیش از همه گمرک و در مواردی وزارتخانه های صنعتی و بانک ها به گواهی مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهمیت می دهند و برای سازمان های مذکور ( از لحاظ کیفیت کالا، تعرفه های ترجیحی، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیت ها به اعتبار کشور مبداء) حائز اهمیت است.

تعرفه های ترجیحی به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت هایی از این دست دارند و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیستند، البته این نکته در قالب موافقتنامه های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است، اما شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند؛ در این صورت نیز شناخت کشور مبداء حائز اهمیت خواهد بود زیرا در صورت فقدان گواهی مبداء استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.

 

مراجع صادر کننده گواهی مبداء

مراجع صادر کننده گواهی مبداء اتاق های بازرگانی صنایع و معادن هستند و در مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهی مبداء می کند.

 

ورود به کارتابل هوشمند و ثبت گواهی مبدا 

 

 

 توجه:

براساس بخشنامه شماره ٩٩/١۰۰/١٣۴٨٣ سازمان  توسعه تجارت ایران مورخ ١٣٩٩/۰۴/٣١: از این پس اعضای محترم برای انجام فرآیند صدورکارت بازرگانی ویا تمدید کارت بازرگانی باید ابتدا به سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir مراجعه و مراحل را از طریق این سامانه پیگیری نمایند.

شماره تلفن ۰٢١٧۵۴٩٢۰۰۰نیز برای پشتیبانی اعلام گردیده است.

*برای استفاده از تمام امکانات و عدم برخورد با مشکل احتمالی از مرورگر INTERNET EXPLORER برای ورود به سامانه کارت هوشمند استفاده نمایید.(اگر از ویندوزهای ١۰ و ١١ استفاده می نمایید می بایست این نرم افزار را از بخش جستجوی ویندوز پیدا و باز نمایید.)

*قبل از شروع ثبت نام و پس از ورود به صفحه سامانه کارت هوشمند،دکمه Alt روی صفحه کلید را زده و سپس از منوی Tools گزینه

Compatibility View Setting را انتخاب نمایید و در صفحه بازشده با زدن دکمه Addسامانه کارت هوشمند(cscs.chambertrust.ir) را به لیست اضافه و با زدن دکمه Close فرآیند را تایید نمایید.