صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

نحوه صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی به همراه راهنمای کامل.

براساس تغییرات اعمال شده از تاریخ 8 بهمن ماه 1402 متقاضیان صدور کارت بازرگانی ابتدا می بایست فرآیند صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی یزد را انجام داده و سپس درخواست صدور کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت را ادامه دهند.برای این منظور پس از ورود به درگاه ثبت نام با استفاده از دکمه ثبت نام فرآیند صدور کارت عضویت آغاز می گردد.

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

١- پروانه کسب معتبر و یا جواز تاسیسصدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

٢- اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی(مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک )

٣- کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

۴- پلمپ دفاتر

۵- مدرک تحصیلی

6- درخواست صدور کارت بازرگانی

7- گواهی سوء پیشینه

8- عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید(یک قطعه)

9- اجاره نامه به صورت پرینت کد رهگیری و یا ارائه سند مالکیت تک برگ به نام متقاضی

10- بخش مالی(مبالغ پرداختی):

الف: مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ريال

به شماره شبا   IR٩۴۰١۰۰۰۰۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩ بانک مرکزی(از طریق ساتنا)

(با شناسه ٣٩٩۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

توجه:مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ریال(چهل و چهار هزار تومان)  حتما باید از طریق فیش  ساتنا  با توجه به شناسه اعلامی پرداخت شود

 

ب: ورودیه  مبلغ ١۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ج: مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند ب و ج)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

 

ورود به درگاه ثبت نام