صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

نحوه صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی به همراه راهنمای کامل.

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

١- پروانه کسب معتبر و یا جواز تاسیسصدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

٢- اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانی(مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک )

٣- کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

۴- پلمپ دفاتر

۵- مدرک تحصیلی

6- درخواست صدور کارت بازرگانی

7- گواهی سوء پیشینه

8- عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید(یک قطعه)

9- اجاره نامه به صورت پرینت کد رهگیری و یا ارائه سند مالکیت تک برگ به نام متقاضی

10- بخش مالی(مبالغ پرداختی):

الف: مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ريال

به شماره شبا   IR٩۴۰١۰۰۰۰۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩ بانک مرکزی(از طریق ساتنا)

(با شناسه ٣٩٩۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

توجه:مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ریال(چهل و چهار هزار تومان)  حتما باید از طریق فیش  ساتنا  با توجه به شناسه اعلامی پرداخت شود

 

ب: ورودیه  مبلغ ١۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ج: مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند ب و ج)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

 

ورود به درگاه ثبت نام