تمدید کارت عضویت اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای تمدید کارت عضویت اشخاص حقیقی

١- درخواست تمدید عضویت

٢- اصل کارت عضویت

٣-تمدید پروانه کسب و یا جواز تاسیس

۴- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در صورت هرگونه تغییر

۵-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند الف و ب)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

ورود به درگاه ثبت نام