مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 70| 30مرداد1401

30 مرداد, 1401 ۱۸:۳۷

بررسی راهکارهای دانش بنیان شدن صنایع بزرگ استان

نحوه مشارکت صنایع بزرگ در اکوسیستم نوآوری و فناوری در جهت ارتقاء شرکتهای دانش بنیان

بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

بیانات ریاست محترم شورا

 

پیش از دستور:

محمدرضا قمی، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: متاسفانه اکثر صنایع بزرگ سرمایه های خود را در خارج استان و مرکز سرمایه گذاری می کنند و تسهیلات بیشتری نیز با توجه به اقتصاد بزرگتر در مرکز کشور به آنها ارائه می شود، باید سرمایه های مربوط به این صنایع یا حداقل از بخشی از این سرمایه ها به داخل استان منتقل شود و به عنوان نمونه صورت حساب و پرونده مالیاتی صنایع بزرگ باید در داخل استان بررسی شود و از مالیات های مربوط به این صنایع به عنوان صندوق حمایتی اقتصاد در استان استفاده شود.

محمدرضا قمی با بیان اینکه در سال جاری پیک مصرف برق در استان افزایش یافت، گفت: علیرغم افزایش میزان مصرف برق در سال جاری اما شاهد بودیم با پیگیری های معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و شخص استاندار از مراجع کشوری، سهم استان از صرفه جویی در مصرف به یک سوم میزان قبلی کاهش یافت و دوماهه تیر و مرداد بدون هیچ مشکلی از نظر برق سپری شد و این یک موفقیت بزرگ برای استان است و باید به نمایندگی از کلیه فعلان اقتصادی و تشکل های استان در این جا از جنابعالی قدردانی کنیم.

پیوست های صورت جلسه