مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 84| 6آبان 1402

12 دی, 1402 ۱۴:۵۹

پیش از دستور

–    ارائه گزارش انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهانی، ایران و استان یزد

دستور جلسه:

–   بررسی روش‌های تامین مالی پروژه‌های احداث نیروگاه خورشیدی

–   بررسی چالش های اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

–   بررسی نرخ خرید تضمینی برق تولیدی انواع نیروگاهها در جهت افزایش جذابیت سرمایه ‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی انرژی خورشیدی

–   بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–   بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

علی اصغر بیگی یزدی، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان یزد: در آغاز این نشست با بیان اینکه استان یزد در سال ٣٣٠ روز آفتابي را تجربه می کند و در بين استان هاي كشور یکی از بهترين مكان ها براي توليد انرژي خورشيدي است، اظهار کرد: كشور امارات چندماه گذشته تولید انرژی خورشیدی خود را به ٥ هزار مگاوات رسانده است این درحالی است که این ظرفیت و حتی بیش از آن در استان یزد وجود دارد و باید از آن بهره گرفت.

پیوست های صورت جلسه