مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 79| 24اسفند 1401

12 دی, 1402 ۱۳:۵۹

پیش از دستور

–  سخنان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

دستور جلسه:

–   بررسی روش ارتقاء صادرات محصولات کشاورزی( گلخانه ای) و تداوم بازار هدف

–    بررسی نحوه ارزش گذاری محصولات شیشه ای صادراتی

–    بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–    بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمدکاظم صادقیان ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

برنامه جامع یزد نوین بر پایه سند آمایش سرزمین استان و حول 14 محور تهیه و تدوین گردیده است وی آب ، اقتصاد دانش بنیان، سرمایه انسانی، انرژی خورشیدی ، پردشگری نساجی و سامان خانواده را از مهمترین محورهای برنامه جامع یزد نوین نام برد صادقیان افزود سند آمایش حوزه سرمایه انسانی 2 برننامه عملیاتی دارد یکی ارتقاء و توانمندسازی سرمایه انسانی و دیگری برنامه عملیاتی زیرساخت های جذب و نگهداشت سرمایه انسانی نخبه وی نیروی انسانی را مهمترین عنصر در ارتقاء کیفیت دانست و بر نقش آموزش به عنوان عامل مهم در ارتقاء کیفیت تأکید کرد مدیرکل سازمان صمت در ادامه سخنانش گفت بالغ بر 3250 واحد صنعتی و 57000 واحد صنفی در مناطق مختلف استان از جمله 33 شهرک و ناحیه صنعتی مشغول به کار هستند صادقیان میزان کالاهای صادراتی استان از نظر ارزش بالغ بر 428 میلیون دلار و در رتبه 17 و از نظر وزنی 3945 تن بوده و در رتبه ششم اعلام کرد. وی مرکز خدمات بازرگانی، افزایش ارزش صادراتی، تقویت نهادها و توسعه زیرساخت های صادراتی استان را چشم انداز استان اعلام نمود.

پیوست های صورت جلسه