مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 77| 22دی 1401

12 دی, 1402 ۱۳:۳۶

پیش از دستور

–  سخنان ریاست اتاق

 

دستور جلسه:

–  بررسی مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی استان

–   بررسی مشکل تأمین زیرساختهای مورد نیاز عرصه های مختلف اقتصادی استان

–  بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–   بیانات ریاست محترم شورا

 

پیش از دستور:

محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد: در ابتدای این نشست با بیان اینکه جلسه هفتاد و هفتم شورا کاملا در اختیار ریاست خانه صمت استان است، اظهار داشت: دو نکته را باید در ابتدای این جلسه اظهار کنم؛ ابتدا اینکه درگاه کسب مجوز های کسب و کار که با نیت آسان شدن اخذ مجوز و حذف امضاهای طلایی در این دولت راه اندازی شد، به قدری دارای پیچیدگی است که متقاضیان عطای کسب مجوز از این مسیر را به لقای آن می بخشند.

«محمدرضا قمی» خاطر نشان کرد: مشابه موضوعی که در درگاه اخذ مجوزهای کسب و کار شاهدیم را در درگاه جامع تجارت نیز سراغ داریم. به عنوان نمونه اخیرا در بحث شناسه کالا واحدهای صنعتی با پیچیدگی و مشکلات خاصی رو برو شده اند.

پیوست های صورت جلسه