مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 76| 29آذر 1401

12 دی, 1402 ۱۲:۲۵

پیش از دستور

–  سخنان ریاست اتاق

دستور جلسه:

–   بررسی اجرای طرح ارتقاء کیفی محصولات گلخانه ای

– بررسی نحوه اجرایی شدن شیوه نامه یارانه حمل و نقل هوایی محصولات کشاورزی

–   بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

–   بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد: ضمن عرض خیر مقدم به حاضران بررسی مشکلات حوزه کشاورزی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: با توجه به شرایط کلان اقتصادی و افزایش قیمت ها در کشور، طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران که به صورت فصلی تهیه می شود، شاخص کل اقتصاد ایران رقمی نزدیک به 39/47 به خود اختصاص داده است که مولفه های ده گانه را شامل می شود. در بررسی تطبیقی این شاخص ها با سایر کشورها می توان نتیجه گرفت که ایران در این شاخص ها وضعیت نامناسبی ندارد.

محمدرضا قمی افزود: کشورها بر اساس «شاخص مدیران خرید» در كل دنيا بين ٠ تا ١٠٠ طبقه بندی می شود. عدد ٥٠  متعادل و ٥٠ به بالا وضعيت مناسب و پنجاه به پايين وضعيت ركود را نشان می دهد به گونه ای که کشور چین شاخص 47، ترکیه 7/45، مالزی 9/ 47 و هند با دارا بودن رتبه ای بالای 50 در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

پیوست های صورت جلسه