مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 67 | 4خرداد1401

4 خرداد, 1401 ۱۸:۲۳

بررسی راهکارهای کاهش میزان خاموشی ها در استان

بررسی راهکارهای کاهش تأثیرات خاموشی ها بر فعالیت های اقتصادی استان

بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

بیانات ریاست محترم شورا

پیش از دستور:

محمدرضا قمی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: در آغاز جلسه ضمن اشاره به اهمیت مبحث انرژی و به طور خاص برق برای بخش خصوصی استان عنوان کرد: در جلسه گذشته شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استاندار از مراجع ذیربط پیگیری کرده تا مسئله قطعی برق به نتایج خوبی برسد. در زمستانی که گذشت واحدهای صنعتی با مشکل گاز روبه رو بودند و در فصل تابستان نیز مشــکل برق وجود دارد که این مسائل باعث کاهش توان رقابتی واحد های فولاد و کاشی و سرامیک یزد با سایر استان های کشور شد. امیدواریم برنامه ای تدوین شود تا واحد های صنعتی با کمترین مشکل در زمینه تولید روبه رو شوند و توان رقبت خود در سطح ملی را حفظ کنند. در این جلسه بررسی راهکارهای خاموشــی و همچنین بررسی راهکارهای کاهش تاثیرات خاموشی ها بر فعالیت های اقتصادی استان یزد بررسی خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی استان یزد خطاب به مسئولین کشوری و استاندار یادآور شد: با استان یزد در بحث قطعی برق ناعادلانه رفتار می شود. یزد یک استان تماماً صنعتی است و همچنین اکثریت تولیدات استان زیر نظر بخش خصوصی اتفاق می افتد. در راستای حل مشکلات اطلاعات کامل جمع آوری و پیگیری های لازم صورت گرفته اســت و در این مرحله باید دستورات اجرایی صادر شود. وی در نهایت اقتصاد صنعت برق کشور را دارای مشکلات اساسی دانست و عنوان کرد: رقابت بخش خصوصی و دولتی به مشــکلات دامن زده و در حالی که نیاز کشور به افزایش تولید برق است اما متأسفانه با کاهش تولید روبه رو هستیم.