محمد حسین فرشادپور

محمّد حسین فرشادپور

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

مؤسس شرکت کاشی میبد در سال 1362

مؤسس و سرمایه گذار شرکت کاشی مسعود ایران

عضو فعال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن، تجارت یزد

عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی کارفرمائی استان

عضو انجمن مدیران یزد

عضو انجمن صنفی سرامیک ایران

عضو خانه صنعت و معدن و تجارت