محمدرضا مازار اتابکی

محمد رضا مازار اتابکی

سمت‌ها:
 • عضو ادوار هیئت نمایندگان
تحصیلات: لیسانس
ایمیل: atabaki.reza@gmail.com

رزومه:

 • عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره پنجم، ششم و هفتم اتاق بازرگانی یزد
 • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یزد در دوره ششم و هفتم
 • رئیس صندوق توسعه صادرات استان یزد
 • عضو اتاق مشترک ایران و روسیه
 • عضو انجمن نخبگان استان یزد
 • عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
 • رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق یزد در دوره هفتم
 • تولیدکننده و مؤسس شرکت پرشین حنا
 • صادرکننده نمونه ( سه دوره )
 • نماینده اتاق بازرگانی استان یزد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ( دوره هفتم )