عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه – چهار اتاق بازرگانی یزد

محمد حسین مومنی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت اتاق بازرگانی یزد