محمدرضا نعمت الهی

محمدرضا نعمت الهی

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان ادوار
تحصیلات: لیسانس مهندسی نساجی-گرایش تکنولوژی

رزومه:

  • عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی یزد
  • مدیرعامل شرکت پیچتازان یزد از سال 1380 لغایت 1384
  • مدیرعامل شرکت مجتمع صنفی یزد از سال 1386 تاکنون
  • واحد نمونه استانی در سال 1386
  • مدیر برگزیده کشوری در سال 1388