عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

محمدرضا رهبر

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان ادوار

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره یک – دو – سه – چهار  اتاق بازرگانی یزد