محمدحسن شیشه بری

سمت‌ها:
 • عضو هیئت نمایندگان
 • نایب رئیس کمیسیون صنعت
 • عضو کمیسیون آپ فن
 • عضو کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی
 • عضو کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات
 • عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
 • عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: ۰٣۵٣٧٢۴۵۴٩١
آدرس: یزد- بلوار ١٧ شهریور- روبروی ۵٢ متری امامشهر -جنب دبیرستان نمونه ملک ثابت-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

رزومه:

 • مؤسس و مدیرعامل شرکت الکتروفاز یزد و تولید کننده تابلوهای برق
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سیم و کابل ستاره و تولید کابل برق و مخابرات
 • مؤسس شرکت سیم و کابل ستاره
 • مؤسس شرکت سیم و کابل شیرکوه
 • عضویت در انجمن سیم و کابل ایران
 • نائب رئیس انجمن برق و الکترونیک خانه صنعت یزد
 • عضو انجمن مدیران صنایع و معادن یزد
 • عضویت در هیئت نمایندگان دوره دوم، هفتم و هشتم و نهم اتاق بازرگانی یزد
 • نماینده اتاق یزد در هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره هفتم
 • عضو هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
 • عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران
 • نائب رئیس سابق هیئت مدیره شرکت تعاونی الکترونیک یزد