عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی یزد

علی محمد موحدی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت اتاق بازرگانی یزد