علی فرشاد پور

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمانیدگان
  • عضو کمیسیون آپفن
  • عضو کمیسیون نفت، گاز، پتروشیمی
  • عضو کمیسیون صنعت
  • رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات
  • نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
  • نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی
  • عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی

رزومه:

توضیحاتی برای رزومه و اطلاعات بیشتر درج نشده است!