عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

علی اکبر رمضانخانی

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره موقت، یک – دو – سه   اتاق بازرگانی یزد