علیرضا وطن دوست

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی
  • عضو کمنیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی
  • عضو کمنیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
  • عضو کمنیسیون کشاورزی و صنایع وابسته

رزومه: