عباسعلی متوسلیان

عباسعلی متوسلیان

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • عضو کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی
ایمیل: yazdpoolica@yahoo.com

رزومه:

مدیرعامل گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا