سیدامیرحمزه موسوی

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • عضو کمیسیون آپفن
  • عضو کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی
  • عضو کمیسیون صنعت

رزومه:

..