حمیدرضا شرافت اتاق بازرگانی یزد

حمیدرضا شرافت

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی

رزومه:

توضیحاتی برای رزومه و اطلاعات بیشتر درج نشده است!