امیر حسین حیدرزاده

امیر حسین حیدرزاده

سمت‌ها:
 • عضو ادوار هیئت نمایندگان
تحصیلات: لیسانس مواد سرامیک

رزومه:

 • مدیریت عامل شرکت سنگ یزد آذرین
 • عضو شورای راهبری خوشه سنگ استان یزد
 • نماینده هیئت حل اختلاف معادن استان یزد در سازمان صنعت، معدن، تجارت
 • رئیس انجمن فرآوری و استخراج سنگ های ساختمانی استان یزد
 • نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی
 • نماینده اتاق یزد در هیئت نمایندگان اتاق ایران
 • عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق یزد
 • نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق یزد
 • عضو شورای معادن استان یزد
 • عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران
 • عضو کمیسیون معادن اتاق ایران
 • نماینده اتاق بازرگانی در سازمان تامین اجتماعی
 • عضو خانه صنعت و معدن