احمد میرزا دانشیان

احمد میرزا دانشیان

سمت‌ها:
 • عضو ادوار هیئت نمایندگان
تحصیلات: فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم یزد

رزومه:

 • عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق بازرگانی یزد
 • کارآفرین برتر استان یزد در سال 1386
 • نماینده اتاق بازرگانی استان یزد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم و هشتم )
 • عضو انجمن نساجی ایران
 • همکاری و مشاوره در تأسیس شرکت های نساجی مختلف از سال 1358 تا کنون
 • تأسیس شرکت ساختمان زعتر و انجام پروژه های ساختمانی 63 ـ 1356
 • تأسیس شرکت فرش کبیر یزد 1368
 • تأسیس شرکت ریسندگی دیبا نخ 1372
 • تأسیس شرکت ریسندگی کبیرنخ 1382
 • تأسیس شرکت نخ های صنعتی یزد 1383
 • تملک شرکت ریسندگی نخ آفتاب 1385
 • انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی بین المللی