احمد عشقان ملک

احمد عشقان ملک

سمت‌ها:
  • عضو هیئت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون نفت؛ گا، انرژی و پتروشیمی
  • عضو کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی
  • عضو کمیسیون صنعت
  • عضو کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات
  • عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
  • عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
  • عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی
تلفن: ۰٣۵٣٧٢۴۵۴٩١
آدرس: یزد- بلوار ١٧ شهریور- روبروی ۵٢ متری امامشهر -جنب دبیرستان نمونه ملک ثابت-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

رزومه:

..