عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد

ابولقاسم سلمان زاده

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان

رزومه:

عضو ادوار هیئت نمایندگان دوره یک اتاق بازرگانی یزد