مرکز داوری

در چه صورتی مرکز داوری اتاق یزد میتواند به عنوان مرجع در دعاوی تجار دخالت کند؟

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه نمایند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان شرط داوری تهیه شده استفاده نمایند: “کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ ،خاتمه قرارداد، نقض عهد، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران دفتر کرمان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز بر اساس مقررات حاکم و عرف تجاری بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.”

برای جزییات بیشتر روی لینک کلیک کنید

هزینه داوری چقدر است؟ | محاسبه آنلاین تعرفه داوری

هزینه های اداری و حق الزحمه های داور یا داوران از طریق لینک زیر قابل محاسبه است

https://arbitration.ir/arbitration/arbitration-costs/