خاتمه یافته

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران

تاریخ برگزاری: 27 آذر, 1402 ساعت 8:46 ب.ظ
تاریخ خاتمه: 29 آذر, 1402 ساعت 8:46 ب.ظ
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران