خاتمه یافته

دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیای تهران

eurasia

مخاطبین: فعالان اقتصادی کشور
تاریخ برگزاری: 13 آذر, 1402 ساعت 1:48 ب.ظ
تاریخ خاتمه: 16 آذر, 1402 ساعت 1:49 ب.ظ
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران