خاتمه یافته

چهارمین نمایشگاه چابک ایران در عراق | صنعت ساختمان

مخاطبین: اعضای اتاق بازرگانی
تاریخ برگزاری: 30 بهمن, 1402 ساعت 10:39 ق.ظ
تاریخ خاتمه: 4 اسفند, 1402 ساعت 10:39 ق.ظ
تلفن تماس: 02166563164
محل برگزاری: بغداد