خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی کشتیرانی ۲۰۲۴ پاسادونیا | خرداد 1403 | یونان

نهاد برگزارکننده: اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان
تاریخ برگزاری: 14 خرداد, 1403 ساعت 8:00 ق.ظ
تاریخ خاتمه: 18 خرداد, 1403 ساعت 10:00 ب.ظ
تلفن تماس: 09928960226
محل برگزاری: آتن - یونان