خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ژاپن

تاریخ برگزاری: 15 اسفند, 1402 ساعت 2:11 ب.ظ
تاریخ خاتمه: 18 اسفند, 1402 ساعت 2:12 ب.ظ
تلفن تماس: 09120151274
محل برگزاری: توکیو- ژاپن