خاتمه یافته

سمینار آشنایی با بازار محصولات فناورانه در کشورهای خلیج فارس

مدرس: حمید علی بیگی
تاریخ برگزاری: 29 فروردین, 1403 ساعت 9:00 ق.ظ
تاریخ خاتمه: 29 فروردین, 1403 ساعت 12:00 ب.ظ
محل برگزاری: پارک علم و فناوری اقبال