درباره کمیسیون

کمیسیون پول، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی  در دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با حضور منتخبین هیئت نمایندگان و خبرگان  این حوزه تشکیل و با ایجاد اتاق های فکر و اندیشه، ایده پردازی می کنند و با همفکری و مشورت دهی به تصمیم گیری های نهاد کمک می کنند.

اخبار کمیسیون

لیست اخرین اخبار و اطلاعیه های کمیسیون  در زیر لیست شده اند. با مراجعه به هر صفحه می توانید به محتوای خبر دسترسی داشته باشید.

چندرسانه ای

لیست اخرین گزارش های تصویری و چندرسانه ای کمیسیون  زیر لیست شده اند. با مراجعه به هر صفحه می توانید به محتوای چندرسانه ای دسترسی داشته باشید.

صورتجلسات و گزارش ها

صورتجلسات و گزارش های کمیسیون در زیر لیست شده است. شما با مراجعه به هریک می توانید از اخرین مصوبات و تغییرات این گروه مطلع شوید.