همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی و اصناف سراسر کشور -بهخرداد 1403 یزد

همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی و اصناف سراسر کشور – خرداد 1403 یزد

اخبار همایش

همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی و اصناف سراسر کشور -بهخرداد 1403 یزدهمایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق های بازرگانی و اصناف سراسر کشور به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در روزهای نهم و دهم خرداد ماه سال 1403 در یزد برگزار می شود. در این همایش که باهدف بررسی نقش تجار و فعالان اقتصادی در تحقق شعار سال خواهد بود در مدت دو روز در کارگروه هایی به بررسی این موضوع خواهند پرداخت.

اخبار همایش

چندرسانه ای همایش

بیانیه همایش