تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند, ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۶ کد خبر: 811

اسامی کاندیداهای انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد همراه با گروه فعالیت و کد انتخاباتی

اسامی کاندیداهای انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد همراه با گروه فعالیت و کد انتخاباتی را ازطریق فایل پیوست دریافت نمایید

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.