تاریخ انتشار: ۶ تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۰۷ کد خبر: 778

جلسه ستاد اجرایی بهره وری آب و کشاورزی یزد

دکتر محمدرضا مشاهیری، دبیر ستاد اجرایی آب و کشاورزی یزد و نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست وآب اتاق ایران، گفت: از 19 دشت استان 16 دشت بعلت برداشت اضافی از آب های زیرزمینی در شرایط ممنوعه، و 3 دشت از نظر کیفی دارای آب شورهستند. کسری آب زیرزمینی استان 384 میلیون مترمکعب درسال 99-400 و متوسط کسری دردراز مدت 243 مترمکعب است. همچنین توجه به محیط زیست و توسعه پایدار و آب بسیار حائز اهمیت می باشد.
مهم ترین مسائل مطرح در حوزه کشاورزی و آب:
• آموزش درامر:
– مصرف بهینه آب
– اصلاح الگوی کشت
– تعیین بازار هدف (مهم ترین ماموریت)
– کاهش ضایعات
• نظارت بر عملکرد معدن کاوان و معدن کاران جهت جلوگیری از آسیب به محیط زیست

آقای مهندس عباس حاجی حسینی، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن ارائه برنامه های سازگاری با کم آبی و ارتقاء بهره وری آب کشاورزی گفت: مسائل ریزگردها وبیابان زایی امروز مربوط به استفاده ناصحیح از آب و تفکرات ناصحیح درمورد محیط زیست در گذشته است. اولین توجه باید به محیط زیست و توسعه پایدار باشد. وی افزود: 30 درصد از محصولات کشاورزی از زمان کشت بذرتا برداشت محصول به علت آفات، علف های هرز و نگه داری نامناسب به ضایعات تبدیل می شود. در بحث امنیت غذایی و پایش تولیدات برنامه ریزی صورت گرفته است. در بحث مدیریت آبهای سطحی هدر رفت ناشی از عدم مدیریت آب بارندگی های ناگهانی به میزان ده ها چاه کشاورزی می باشد.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.