تاریخ انتشار: ۲۱ آذر, ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۴۹ کد خبر: 757

الزام ارائه کارت واکسن دارنده کارت جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی و دریافت گواهی مبدا بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا

با عنایت به مصوبه مورخ 20 آذرماه سال 1400 ،ستاد استانی مقابله با کرونا
به کلیه اعضاء و دارندگان کارت بازرگانی اعلام میدارد : که از این پس صدور و تمدید کارت بازرگانی و دریافت گواهی مبدا منوط به ارائه مدارک مبتنی بر تزریق واکسن دارنده کارت(کارت واکسن) و اعلام کتبی واکسینه شدن تمام پرسنل تحت اختیار ، پیش از ارائه درخواست انجام موارد فوق خواهد بود.
توجه توجه: منظور از مطلب فوق ،کارت واکسن دارنده کارت و نامه ای با این مفهوم که تمام پرسنل تا قبل از تاریخ درخواست واکسینه شده اند می باشد .نیازی به مدرک جهت پرسنل نیست و نامه کتبی نشان دهنده تایید این موضوع هست و ملاک عمل خواهد گرفت و در صورتی که هرزمان خلاف این موضوع اثبات گردد کارت تعلیق خواهد شد.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.