تاریخ انتشار: ۱۱ دی, ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۹ کد خبر: 674

محمدرضا قمي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي استان يزد ، به مدت 2 سال به عضويت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي کشور انتخاب شد .

محمدرضا قمی به اهمیت نقش شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی اشاره کرد و اظهار داشت براي نخستين بار يک نفر از يزد عضو شوراي مرکزي، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي شده است.وي اين انتخاب را افتخاري براي خود دانست و اظهار اميدواري کرد که بتواند از اين طريق مشکلات مطرح‌شده را در شوراي گفت‌وگوي دولت   و بخش خصوصی در تهران مطرح کند و به نتايج مثبتي هم از اين طريق دست يابد.

به گفته وی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع کسب‌وکار تشکيل­شد. اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط از ديگر مسئوليت هاي آن است که نمونه‌اي از آن نيز به رياست استانداران برگزار مي‌شود.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.