تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۹ کد خبر: 528

معرفی مدل برگزاری شورای گفت‌وگوی ایران در سمینار شورای گفت‌وگوی جهانی

نمایندگان ایران با حضور در نهمین سمینار شورای گفت‌وگوی جهانی که در کشور تونس برگزار شد، دستاوردها و توفیقات شورای گفت‌وگوی ایران را مطرح کرده و خواستار میزبانی ایران برای برگزاری دهمین سمینار شدند.

این سمینار توسط بانک جهانی برگزار و از سوی صنایع دانمارک حمایت شد. مرتضی اله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران و علی چاغروند، مدیر پژوهشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به نمایندگی از ایران در این سمینار حضور داشتند.

رئیس صنعت و بازرگانی تونس در ابتدای این نشست انتخاب این کشور به عنوان میزبان را به دلیل نرخ بالای جمعیت جوان و روند اشتغال آنها اعلام کرد. پس از آن مسئولان بانک جهانی اهداف این نشست و دلیل انتخاب تونس به‌واسطه برخورداری از جمعیت جوان را تشریح کردند.

بیان تجارب و موضوعاتی که در قالب شورای گفت‌وگو منجر به موفقیت یا شکست شده است از جمله محورهای اصلی این سمینار بود. در این قسمت تجربه کشور مولداوی مبنی بر تصمیم‌گیری دولت بر پایه مشورت با بخش خصوصی و تحلیل مالی مقررات توسط بخش‌خصوصی قبل از تغییر به‌صورت ویژه‌ای به چشم آمد.

در ادامه علی چاغروند گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو در ایران ارائه داد. وی با تأکید بر جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو در ایران و تعامل سه قوه با بخش‌خصوصی تشریح کرد: با تصویب قانون دائمی برخی از احکام و لزوم ارائه مصوبات شورا طی 30 روز در هیات وزیران شورای گفت‌وگوی ایران به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کرده است.

وی در ادامه چارچوبی برای ارزیابی و چگونگی پایش شوراهای گفت‌وگو ارائه و پیشنهاد کرد که در کشورهای مختلف می‌توانند ارزیابی از شوراهای گفت‌وگوی خود را بر اساس این مدل انجام دهند و مشکلات و توفیقات خود را مورد بررسی قرار دهند.

در حاشیه این سمینار اتاق ایران برای میزبانی دهمین نشست شورای گفت‌وگوی جهانی رایزنی‌های لازم را انجام داد و مقرر شد درخواست میزبانی از طرف ایران به صورت رسمی برای بانک جهانی ارسال شود تا اقدامات لازم انجام شود.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.