تاریخ انتشار: ۳ خرداد, ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۶ کد خبر: 4601

اطلاع رسانی آیین نامه های قانون محیط کسب و کار

درخواست از اتاق های بازرگانی برای اطلاع رسانی آیین نامه های قانون محیط کسب و کار

براساس اعلام اتاق ایران، بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از اتاق های بازرگانی سراسر کشور درخواست اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه”لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار”و”آئین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار”و”دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مربوط به محیط کسب و کار” مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده تا ضمن مطالعه دقیق مقررات مذکور چنانچه هر گونه مقرره و یا رویه اجرایی از سوی هر یک از دستگاه های اجرایی و استانداری ها بدون رعایت ضوابط مندرج در مقررات مذکور تدوین و یا اجرا شود، مراتب را به کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اعلام داشته تا موضوع از طریق این کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.

فایل های پیوست

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.