تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۵۸ کد خبر: 4471
اسناد تجاری

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان یزد

🔸در راستای اجراي قانون معادن وفصل چهارم آیین نامه اجرایی آن و با رعايت قوانين و مقررات، آئين نامه‌های معدني و ساير قوانين و مقرراتكشور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان يزد در نظر دارد عملیات اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن فاقد بهره بردار وگواهینامه های کشف ابطالی ، محدوده های اکتشافی و واگذاری محدوده های اکتشافی در قالب بسته سرمایه گذاری را به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir با شماره های ۵۰۰۳۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۱ (معادن بهره برداری) و ۵۰۰۳۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۲ ( محدوده های اکتشافی) و ۵۰۰۳۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۳ (بسته سرمایه گذاری) واگذار نماید.

🔸متقاضيان می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع آن از روز سه شنبه مورخ 1403/02/25 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 03/10/ 1403 ، جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل ، حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 مراحل شرکت درمزایده ، ثبت کلیه مدارک مورد نیاز و در نهایت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت را پیگیری نمایند.

🔸متقاضیان نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) ازدفاتر پیشخوان دولت اقدام و در مزایده شرکت نمایند

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.